Question: Waar mag je Soaren?

Contents

Je mag het duin bijna nergens betreden (erboven vliegen mag meestal wel), dus je moet of op een speciale plek op de top (als die er is) starten, daar waar de wind het hardst is, of beneden op het strand, waar vaak prikkeldraad het strand scheidt van het duin.

Wie op zoek gaat naar een huis of appartement, stelt zich wellicht op een bepaald ogenblik de vraag of bouwen geen optie is. Een stukje grond zoeken, een huis erop laten bouwen en klaar, toch? Helaas, zo simpel is het niet en het begint al bij het zoeken en kopen van een grond waar je überhaupt op mag bouwen.

KNVvL

Stel: Liselot en Jasper willen na jarenlang huren eindelijk een eigen stekje. De ideale woning om te kopen in de juiste regio vonden ze niet, dus gaan ze op zoek naar een plekje om hun droomhuis te bouwen. Plots vinden ze een stukje grond in hun favoriete gemeente. Maar mag het koppel zomaar bouwen op de grond? Zoeken naar bouwgrond Eerst en vooral, vergt de nodige inspanning. Want het is niet omdat een stuk grond te koop staat, dat je er zomaar je woning op mag plaatsen.

Een perceel dat in woongebied gelegen is, betekent niet dat het om een bebouwbare grond gaat. Zo kan het ook gaan om agrarisch of landbouwgrond.

Waar mag je Soaren?

Om te weten of het stukje grond dat te koop staat inderdaad bouwgrond is, vraag je aan de verkoper naar de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Opgelet, de omgevingsvergunning dient goedgekeurd en niet vervallen te zijn. Voor 2018 spraken we trouwens niet van een omgevingsvergunning, wel van Waar mag je Soaren?

stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunning. De verkoper is verplicht om één van deze drie documenten vergunningen voor te leggen aan de koper. Zo niet heb je als koper geen enkele garantie dat Waar mag je Soaren? een bouwgrond koopt. Je kan trouwens ook zelf bij de desbetreffende stad of gemeente een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen. Bovendien kan je de verkoopovereenkomst sluiten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een omgevingsvergunning om te bouwen.

Oké, je hebt je lap grond gekozen en je weet dat het een bouwgrond is, mag je nu zomaar beginnen bouwen? Neen, want ieder stukje bouwgrond is namelijk onderworpen aan stedenbouwkundige voorschriften.

Zo kan er in de voorschriften het aantal verdiepingen, het type woning, helling van het dak, bepaalde materialen en andere zaken reeds vastgelegd staan. Werk je met eenben je wellicht verplicht te bouwen met een vastgelegde firma of aannemer. Zijn er nog dingen waar je rekening mee moet houden? Een Waar mag je Soaren? vraag: Het is namelijk mogelijk dat er een bepaalde termijn is vastgelegd wanneer je moet bouwen. Voordeel voor de bouwer: wie bouwt en zijn of haar domicilie er plaatst binnen de vijf jaar, Waar mag je Soaren?

korting op de registratierechten. Korting krijgen is altijd positief, maar uiteraard zijn er qua budget nog zaken om rekening mee te houden. Zo kan het zijn dat je bouwgrond geen egaal stukje grasveld is, maar nog vol met bomen en puin ligt.

Rooi en -opruimkosten kunnen op dat vlak hoog oplopen. Dit verplichte attest geeft weer of je grond in de gemeentelijke inventaris gekend staat als risicogrond en doet een uitspraak over de bodemkwaliteit.

Waar mag je Soaren?

Tot slot is het ook gewoon verder kijken dan het prijskaartje dat aan de bouwgrond vasthangt. Net zoals bij elke vastgoedtransactie moet je ook hier rekenen op notariskosten, zoals registratierechten, ereloon en aktekosten.

Snel varen? Bekijk de overzichtskaart snelvaargebieden

Zo, nu weet je waar je moet op letten wanneer je een bouwgrond koopt en waar je overal mag bouwen. Belangrijk is dus om de juiste bestemming van de grond te kennen en mocht dat in orde zijn, dan is het eveneens belangrijk om een stedenbouwkundig attest te hebben, waar je je uiteraard nog aan de eventuele voorwaarden dient te houden. Zimmo is de 360°-partner voor de huizenzoeker en de vastgoedprofessional in België.

Met het merk Zimmo bundelen we meer dan 140. Dagelijks publiceert Zimmo ook het meest recente vastgoedaanbod in Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Daarnaast geven we informatiedossiers omtrent bouwen, renoveren en kopen of investeren in Waar mag je Soaren? uit.

Contact us

Find us at the office

Canzona- Dimeco street no. 37, 78300 Cayenne, French Guiana

Give us a ring

Ronzell Dupere
+94 603 665 727
Mon - Fri, 9:00-20:00

Write us